Distances līgums

SIA Ti-Lu reģ. nr. 40203422044, Juridiskā adrese Jelgava, Krišjāņa Barona iela 40A, LV-3001 piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur SIA Ti-Lu mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu ar tiešasaistes banku palīdzību (bank-link), kredītkarti vai veicot bankas pārskaitījumu norādot rēķina numuru bankas piezīmēs. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Par pasūtījumu ir iespējams samaksāt arī skaidrā naudā (sūtījumu izņemot mūsu filiālē Pasta ielā 20, Jelgava iepriekš vienojoties par dienu un precīzu laiku)

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1-3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.

Preces atgriešanas nosacījumi

1.Preci nepieciešams atgriezt pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana var tikt atteikta

2.Pircējam uzsākot iegādātās preces lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

3.Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļas nosacījumiem “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”, tādēļ TILU.LV patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

  1. Preces ar atlaidēm un akciju preces netiek atgrieztas
  2. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atgriezta

Cik dienu laikā var atgriezt preci

Preci var atgriezt 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad prece ir saņemta, Pircējs iesniedz brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds), Pasūtījuma datums un Pasūtījuma saturs, par atteikuma tiesību izmantošanu, pienācīgi un skaidri salasāmi norādot visu nepieciešamos datus, Pircējs formu nosūta uz šādu adresi: SIA “Ti-Lu”, Kr.Barona iela 40A, Jelgava, LV – 3001, vai uz e-pastu [email protected] (sūtot caur e-pastu, attiecīgais paziņojums jāsūta no tās e-pasta adreses, kuru Pircējs norādījis Pasūtījuma ietvaros)

Cik dienu laikā tiek atmaksāta samaksa par preci

Naudas summa par preci tiek atgriezta 10 dienu laikā no dienas , kad ir saņemta prece.

Nauda tiek atgriezta uz to konta numuru no kura esam saņēmuši apmaksu.

Kā atgriezt sūtījumu caur OMNIVA /DPD

Preci atgriezt varat sūtot uz Omniva/DPD pakomātu – Jelgavas T/C Vivo centrs pakomāts, Katoļu iela 18, tel. 28042424

Izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu, sedz Klients

Vai sūtījumu var atgriezt uz vietas darbnīcā

Ja prece ir iegādāta interneta mājas lapā, tad 14 dienu laikā preci var atgriezt to mums klātienē iepriekš vienojoties par dienu un precīzu laiku – SIA “Ti-Lu”, Kr.Barona iela 40A, Jelgava

Vai var atgriezt preci, ja tā ir iegādāta klātienē mūsu darbnīcā

Saskaņā ar PTAC noteiktumiem uz vietas iegādātās preces atgriezt nevar!

Informācijas apmaiņa

Darbnīca visus paziņojumus, pieprasījumus, pretenzijas sūta un citādi kontaktējas ar Klientu Pasūtījuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi un/vai telefonu (ievērojot Klienta norādīto komunikācijas veidu).
Klients visus paziņojumus, pieprasījumus, pretenzijas un jautājumus sūta un citādi kontaktējas ar Darbnīcu pa e-pastu [email protected] vai sūtot pa pastu (iesniedzot klātienē) SIA “Ti-Lu” juridiskajā adresē: Kr.Barona ielā 40A, Jelgava, LV – 3001, Latvija.

Datu apstrāde un privātuma politika

SIA Ti-Lu ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko jūs esat iesniedzis saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu un preču iegādi tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pasūtījuma apstrāde, preču piegāde, grāmatvedība, pakalpojumu uzlabošana un saziņa.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: (a) ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; (b) lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī pieprasīt savu datu dzēšanu.